Anti-Doping

Antidopingbeleid

De NGB hanteert een streng antidopingbeleid en heeft een Dopingreglement. We willen ook wijzen op het nieuwe Nationale dopingreglement voor 2021, dat te vinden is op de ISR-website.

Als kleine bond met beperkte financiële middelen kunnen we ons niet veroorloven om boetes te betalen, zoals sommige grote landen dat wel kunnen doen voor hun atleten. Daarom moet elke deelnemer aan een internationale wedstrijd een verklaring van Doping Gerelateerde Kosten ondertekenen, zodat de bond deze kosten kan verhalen op de atleet.

Het probleem van doping

Sommige sporters gebruiken doping om hun prestaties te verbeteren. Dit kan op latere leeftijd ernstige gezondheidsproblemen met zich meebrengen, en zelfs tot vroegtijdig overlijden leiden. Om deze reden is doping verboden, en overtredingen kunnen zeer ernstige gevolgen hebben.

Voedingssupplementen

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het gebruik van voedingssupplementen, omdat deze vervuild kunnen zijn. Dit risico mag niet worden onderschat, aangezien veel multivitaminen die je gewoon in de winkel koopt vervuild kunnen zijn met stoffen die met doping verband houden. Wat de oorzaak ook is, je bent zelf verantwoordelijk voor het product dat je neemt. Een vervuild product is geen excuus bij de IWF. Er zijn al veel gewichtheffers geweest die hun veelbelovende carrière hebben moeten beëindigen vanwege vervuilde voedingssupplementen. Uit vele onderzoeken blijkt dat voedingssupplementen eigenlijk overbodig zijn als je een goed en gevarieerd dieet volgt. Op de NZVT-lijst kunnen sporters gecontroleerde supplementen vinden.

Medicijnen

Ook bij het gebruik van medicijnen moet je voorzichtig zijn. Vraag altijd je huisarts of het medicijn dat je krijgt op de dopinglijst staat, of raadpleeg de dopingautoriteit. In sommige gevallen kunnen zelfs eenvoudige medicijnen zoals bepaalde neusdruppels op de dopinglijst staan. Wees ook hier altijd voorzichtig.

Dopingbestrijding en preventie

De NGB meldt alle wedstrijden die onder auspiciën van de NGB worden gehouden aan bij de Dopingautoriteit. Dit heeft als doel om doping zo effectief mogelijk te bestrijden. Dit geldt mogelijk ook voor controles buiten wedstrijdverband.

Verantwoordelijkheid

Realiseer je dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor jezelf, maar ook voor je collega's. Als de bond bijvoorbeeld moeite heeft om de boete opgelegd door de IWF te innen, kan de bond geschorst worden vanwege het niet nakomen van verplichtingen jegens de IWF. Tijdens de schorsing kunnen collega-gewichtheffers niet deelnemen aan wedstrijden onder auspiciën van de IWF, en zijn ze uitgesloten van deelname aan EK/WK. Bekijk kritisch de risico's van (onbewust) dopinggebruik.

Positieve dopingtest

Bij een eerste overtreding van een atleet tijdens een internationale wedstrijd geldt een boete van USD 5000 van de IWF, met een schorsing van 2 tot 4 jaar. Bij een tweede overtreding geldt een boete van USD 10.000 en levenslange schorsing. De boetes opgelegd door de IWF worden verhaald op de atleet, inclusief eventuele incassokosten en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Lees de Verklaring Dopinggerelateerde Kosten goed door!

B-sample

Een atleet heeft het recht om in beroep te gaan en een B-sample aan te vragen. De atleet draagt echter zelf alle kosten van de beroepsprocedure.

IWF Anti-Doping E-learning platform

Het IWF Anti-Doping E-learning platform is hier te vinden.

HERE ARE THE STEPS TO FOLLOW FOR YOUR ATHLETES:

Doe hier de Doping Quiz na afloop.

Dopingreglement

Klik hier voor het Dopingreglement waar je uitgebreide informatie kunt vinden over dit onderwerp.