Bestuur

Samenstelling

Het bestuur van de NGB is vastgesteld op de ALV op 1 april 2023 en bestaat uit de volgende leden:

Besluitvorming binnen het bestuur van een vrijwilligersorganisatie

Vanwege het tekort aan vrijwilligers die actief ondersteuning bieden, moeten vrijwilligers binnen de NGB vaak meerdere taken en verantwoordelijkheden op zich nemen. Om hiermee om te gaan, is er een aanvullend bestuursreglement opgesteld.

Dit reglement heeft betrekking op de besluitvorming binnen het bestuur wanneer een bestuurslid betrokken is bij een besluit dat ook invloed heeft op zijn/haar andere functie binnen de NGB. In dat geval zal het betreffende bestuurslid zich onthouden van het nemen van een besluit, en zal het overige bestuur met een gewone meerderheid een beslissing nemen.

Openbaarmaking van nevenfuncties van bestuursleden

Eric Jan Kwekkeboom is naast Voorzitter van het bestuur ook directeur-grootaandeelhouder van You(R) Shape Holding BV. Als voorzitter is hij de eindverantwoordelijke  voor de NGB Topsportzaken, met als werktitel Manager NGB Nationale Teams.

Tom Bruijnen is naast bestuurslid ook directeur-grootaandeelhouder van Sportquest en voorzitter van de stichting Dutch Strength. Hij bekleedt ook de functie van ad interim secretaris van de NGB.