Vertrouwens
contactpersoon

De NGB neemt het dringende advies van NOC*NSF en het Centrum Veilige Sport serieus en heeft een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. De VCP is het eerste aanspreekpunt voor onze leden die vragen hebben over of te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. Ze kunnen hier vertrouwelijk over praten of advies over vragen.

Om onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben we zowel een primaire als een secundaire VCP beschikbaar. Vanaf 10 juni 2021 is Elsa de Vries beschikbaar als primaire VCP en ze is te bereiken via [email protected]. Als Elsa niet beschikbaar is, staat Mirwais Mehrab als secundaire VCP klaar om hulp te bieden. Hij combineert deze functie met zijn verantwoordelijkheden binnen de Commissie Medische Zaken.

Als je een ernstige zaak hebt waarover je liever niet met een VCP en het bestuur van de NGB wilt praten, kun je ook rechtstreeks contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport.

De NGB registreert persoonsgegevens in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van NOC*NSF (beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland) naar aanleiding van signalen, meldingen of incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag van leden. Het doel hiervan is om een veilige sportomgeving te creëren en de sportbeoefening te bevorderen. Deze informatie wordt gemonitord, geregistreerd en gerapporteerd in het CMSS. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden en worden niet aan derden verstrekt.

Naast dit netwerk van vertrouwenscontactpersonen is er ook bij NOC*NSF een landelijke poule van vertrouwenspersonen namens de hele sport. Zij bieden eerste opvang en kunnen ook begeleiding bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Dit geldt zowel voor slachtoffers, beschuldigden als verenigingsbesturen, vooral bij ernstigere incidenten. Je kunt deze vertrouwenspersonen benaderen via het Vertrouwenspunt Sport.

Heb je vragen of meldingen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport? Zie je grensoverschrijdend gedrag van anderen of sta je voor een persoonlijk dilemma? In een vertrouwelijk gesprek helpen deskundige vertrouwenspersonen je om je verhaal te doen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

Je kunt bellen naar 0900-202 55 90 (€ 0,10 per minuut), kijken op Vertrouwenspunt Sport of mailen naar [email protected].